učivo

13.10.2020 17:58

Ahoj děti. Zítra máme ČJ, MA,  DĚ. ČJ - probíráme stavbu slov. V PS jsme na str.10 a budeme pokračovat ve cvičení 7 a podtrhněte slovotvorný základ, to je kořen, b přeskočíme a pracujeme na cv. 8. Víte, že základ = kořen musí mít všechna slova příbuzná stejný -  příklad: říkat , všechna slova budou mít kořen - řík-, říkadlo, naříkat......., cv.10 vymýšlíme slova s předponami pod-, roz-. Do školního sešitu z učebnice vypracujte cv.3, na str.23.

MA - PS  z G str.4, cv. 1 popište narýsovaný obrázek, tak, aby platilo, že a není rovnoběžné s b,c není rovnoběžné s b, S leží na přímce c.U druhého obr. popiš podle informace, že m je rovnoběžné s n ! M neleží na m, ale leží na p, p není rovnoběžné se s. Vezměte další PS se zlomky str.10, cv.6. bonboniéry. První bonboniéra měla 6 bonbonů, jeden bonbon byl jedna šestina, Snědeny dva to je dvě šestiny .........Cv.7.zapiš zlomkem.V minutovkách pokračuj svým tempem každý den kousek až na str.16.

DĚ - PS str.3, cv.1,2. str.4, cv.1.2.4,5,            PA zítra I. H.