učivo

24.09.2020 07:42

Ahoj dětičky, dnes v učení pokračujeme. Máme ČJ, MA, ZE.

ČJ - Pokračujeme ve vzorech podstatných jmen. Vzory podst. jmen rodu mužského.  PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE. Vzory tvrdé pán, hrad, předseda a měkké muž, stroj, soudce. Pozor na 3. a 6. pád č.j. Komu, čemu pánovi, o kom, o čem o pánovi, 1. a 4. pád č. mn., kdo, co páni, vidím pány. Ke vzoru hrad patří také les. Malá pravopisná cvičení str.24, cv.1,2,3, V PS z ČJ str.5 cv.9 diktát b do sešitu.

MA - Dnes budeme pracovat s učebnicí str.30, cv. 1, 4, do sešitu. PS - str. 9.

ZE - Střední Čechy

Povrch - Polabská nížina, pahorkatina a vrchovina při řekách Vltavě a Berounce. 

Podnebí a vodstvo - podnebí poměrně teplé, řeky Vltava,Labe, Sázava, Berounka, Jizera.

Města - Praha je největší město a hl. město, Mělník pěstování vinné révy, Poděbrady lázně na léčbu srdečních chorob, Kolín  důležitá železniční křižovatka, Kutná Hora hornické město, těžilo se zde stříbro, Mladá Boleslav automobilka, Kladno známé těžbou uhlí a hutními závody, Beroun v jehož okolí se těží vápenec.

Hospodářství - průmysl strojírenský,chemický, potravinářský. Pěstování pšenice,ječmene, cukrovky, kukuřice a zeleniny.

Cestovní ruch - Český kras, Koněpruské jeskyně, rekreační oblasti okolo Sázavy,Vltavy a Berounky, Brdy, obec Lidice a hora Říp.

Opiš poznámky, pracuj s učebnicí na otázkách a úkolech. Pracuj s mapou.                                                

,Pa zítra I.H.