učivo

16.09.2020 09:10

Ahoj děti. Dnes máme mít ČJ, MA. DĚ. Dnes si vezměte  Pravopisná cvičení a diktáty.str. 19 cv. Ve  cv.1 v MAkládejte mezi předložku a pod. jméno  nějaké slovo,  např. pod -tím- stolem píše se zvlášť, pokud to nejde je to předpona a ta se píše dohromady. cv. 2- rozzuřený...,3. napiš do sešitu. a 4 doplň. MA - str.4 a5 5. DĚ - str. 5 Otázky a úkoly. Str. 6 si přečtěte a napište poznámky.

.

Blýskání na lepší časy

 V 18. stol. nové názory ze Z  Evropy - osvícenské.V Rakousku je prosazovala císařovna Marie Terezie. Změny - stálé vojsko na ochranu země, stavěla pevnosti, nařídiíla povinnou školní docházku od 6 do 12 let, nařídila daně i vrchnosti, opravila soudnictví, snížila robotu na tři dny v týdnu. V této politice pokračoval i její syn Josef II. V roce 1781 zrušil nevolnictví. Zůstala povinnost roboty a dávky. Změny v církvy.Josef II povolil různá vyznání, rušil kláštery, měnil je na nemocnice a výchovné ústavy. Snažil se zlepšit život prostých lidí.

To je dnes vše. PA I.H.