učivo

15.09.2020 08:25

Dobrý den.Dnes máme podle rozvrhu jen Č a MA . Tak si vezměte PS z ČJ a pokračujeme v opakování. Str. 3. tam je cv.2 doplňte a splňte úkoly a, b, c, d.Na str. 4 doplňujete malá a velká písmena. Vzpomeňte si na podstatná jména obecná a vlastní.Ve 4 vyřešte přesmyčky a výsledek napište na řádek. Ve cv. 5 nemusíte vyplňovat c a d, doplníme společně podle mapy.6 podle pokynů. MA opět PS- dopište kdo nemá str.2,, zopakujte si názvy členů při sčítání sčítanec, sčítanec, součet, odčítání menšenec, menšitel, rozdíl, násobení činitel, činitel, součin,  dělení dělenec, dělitel, podíl a pak už můžete pracovat na str.3 a 4 cv. 1. To je vše . pa I.H.