učivo

03.06.2020 11:01

Ahoj. V ČJ jsme opakovali slovesa, na str. 30 splnili slohová cvičení. V MA - PS str.28,29. Pouštěli jsme si Dějiny udatného národa českého. Zítra jdeme na zmrzku. Mějte se hezky. Pa učitelka a zdraví i děti.