UČIVO VE DNECH 14.10 - 16.10. 2020

14.10.2020 20:12

Upřesnění distanční výuky pro 1. stupeň

V 1. a 2. třídách se vzhledem k věku, úrovni dovedností a samostatnosti žáků nedoporučuje jako hlavní forma distanční výuky synchronní online. Ta bude tedy probíhat 1 hodinu denně buď český jazyk nebo matematika nebo anglický jazyk podle rozvrhu třídy v kalendáři Microsoft Teams. Základní formy distanční výuky pro tuto věkovou kategorii jsou vypracování zadaných úkolů z učebnice, vyplňování pracovních listů apod. Tímto děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc, bez které se takto malé děti neobejdou.

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim

Na základě zjištěných informací na naší skupince třídy na FB, tady vložím vždy  plán práce na týden, na FB budeme v kontaktu každý den, budu tedy vkládat plán na den.  Učebnu nahradila nová aplikace Tems, již v tuto chvíli tam máte spoustu vloženého materiálu k procvičování, odkazy na zábavné učení na netu, na nakladatelství Nová škola - Matýskova videa, do konce týdne pošlu přístupová hesla do interaktivních pracovních sešitů, umožňují vstup z klávesnice a uložení výsledků do souboru jako  obrázek a zaslat učiteli ke kontrole na mail.  Prosím, rozklikejte si jednotlivé složky, uvnitř je spousta dalších úkolů, které si můžete stáhnot a potom vytisknout. Budu tam stále vkládat úkoly nové.

Do pátku tam máte zadány 2 úkoly na doplnění a vrácení zpět. Věřím, že se nám to zase povede jako v Učebně.No a v pátek se pokusíme o první výuku on-line. Ještě počkáme na přihlášení ostatních. Pokud budeme komunikovat v aplikaci Tems, pište na CHAT.

V pátek v 8.30 - 10h první on-line výuka. Pozvánku máte již všichni v Teams.

ČESKÝ JAZYK   doplnění do PS - velká Agátka po str.18 - druhy vět - oznamovací, tázací, přací, opakování abecedy, pořádek slov ve větě. Učebnice - malá Agátka po str.24.

MATEMATIKA   velký Matýsek po str.24

PÍSANKA po str. 10