UČIVO K PROBRÁNÍ VE DNECH 25.5. - 29.5. 2020

26.05.2020 06:04

Vážení rodiče, včera nastoupilo 11 dětí. Zjišťovala jsem úroveň znalostí a dovedností. 

Největší obtíže měly děti s diktáty. Prosím, více procvičujte každý den i diktát psacího písma.

Při odčítání používejte názor, počítadlo nebo kartu s kolečky a odčítané číslo vždy správně rozložte.

Na FB skupinku dnes vložím foto.

MATEMATIKA 

ps str. 19 - 21 - odčítání s přechodem přes desítku.

 

ČESKÝ JAZYK

PÍSANKA - str. 15 - 19

Prosím, sledujte informace na skupince na FB. 

Děkuji za spolupráci při výuce.

ČTENÍ - vlastní kniha - kontrolní otázky na čtení s porozuměním.