UČIVO K PROBRÁNÍ VE DNECH 18.5. - 22.5. 2020

17.05.2020 23:38

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám opět poděkovat za zaslané dotazníky ohledně docházky dětí do školy 25.5.  

Čestné prohlášení vytisknou rodiče těch dětí, které nastoupí do školy - najdete opět na stránkách školy v Aktualitách školy. Kdo nemůže vytisknout, může si formulář vyzvednout v pondělí a ve středu 8-11h ve škole.

Sledujte, prosím, skupinku na FB, opět budu každý den informovat a pod komentář téhož dne vkládejte dotazy, návrhy...

Věřím, že stále využíváte Umíme to, AlfBook, Učebnu a další odkazy  na netu ( souhr n v Učebně)

MATEMATIKA str. 15 - 18

str. 15 - geometrie - procvičujeme rozlišování a pojmenovávaní geometrických tvarů. Učíme žáky pojmenovat tyto základní tvary na okolních předmětech - kde ve svém okolí vidíš obdélník, kde čtverec, trojúhelník, kruh. Opakujeme zásady při rýsování a učíme se rýsovat podle pravítka.

str. 16 - 18 odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20 - odčítání od čísel 11 a 12 - pro vyvození učiva - úlohy 16/ 1  a 18/1. K nácviku i k procvičování spjů využijte číselné osy 16/5 a 17/1.Na FB vložím opět ilustrační foto. Dětem zdůrazníme, že při odčítání nelze měnit pořadí čísel.

JAZYK ČESKÝ 

PÍSANKA - str. 10 - 14

ČTENÍ - vlastní kniha  - 15 - 20 minut, kontrola, zda děti přečtenému rozumí.

Prosím,podepsané klíče od šaten noste od 18. - 22.5. na smluvené místo ( info skupina FB )

Děkuji moc za spolupráci při výuce.

Přeji poklidný a pohodový týden