UČIVO K PROBRÁNÍ DO 31.3. 2020

25.03.2020 07:06

Vážení rodiče, chtěla bych Vám upřímně poděkovat za spolupráci při výuce dětí. Věřím, že jste všichni v pořádku. Jelikož bych chtěla mít nějaký kontakt s dětmi, navrhuji, aby mi napsaly kratičký dopis ( psaný rukou  - ofoťte nebo na klávesnici), určitě všem odepíši a děti se aspoň chvíli zabaví. Kdo má tedy zájem, pište na e-mail monika.hlavackova@zssidliste.cz. Můžete posílat i dotazy, či jiné práce dětí. Určitě vše schovávejte, budu ráda, když mi vše potom děti donesou a já jim budu moci dát jedničky s hvězdičkou, jak to všechno zvládaly. Nabízím pro děti ušití roušek, prosím, pište také do e-mailu, kdo má zájem.

Posílám Vám práci na další dny, plňte dle svého uvážení.

MATEMATIKA str. 24 - 28

Prosím, stále opakovat + - do 20 bez přechodu přes desítku, slovní úlohy - přečíst, vypočítat, napsat odpověď, dominové karty.

Pracovní sešit str. 24 LITR - připravte si různé druhy odměrných nádob a využijte je k měření objemu. Vycházejte ze znalostí dětí, kdy potřebujete odměřit určité množství tekutiny - mléko, voda...Děti se učí zapisovat a číst zkratku l (litr) a naučí se při sčítání a odčítání, že i do výsledku je zapotřebí napsat označení l.

Pracovní sešit str. 26 a 27 - vztah "o několik méně" - postupujeme stejně jako u vyvozování vztahu "o několik více" - na těchto stránkách si děti osvojují zjednodušený algoritmus, jak vypočítat číslo o několik menší, než je číslo dané ( červené, drobně vytištěné věty u jednotlivých úloh ). Při výpočtu čísla o několik menšího, než je číslo dané, děti poznávají další druh úloh, které řešíme dočítáním. Můžete použít znázornění kostkami ze stavebnice ( viz str 27, cv. 1 ). 

Pracovní sešit str. 28 KILOGRAM - nachystejte si váhu a s dětmi važte luštěniny, rýži, brambory....řekněte dětem, že vážením zjišťujeme hmotnost Kolik vážíš? můžeme se ptaké ptát Jaká je tvá hmotnost? Jaká je hmotnost jablek, mouky?......upozorňuji - vážíme jen v kg!

ČESKÝ JAZYK

psaní - písanka do str. 24, opakovat opis, přepis, diktát slov, vět.

čtení - každý den číst, motivujte děti, že si opět donesou knihy do školy a budeme si o nich povídat. Vždy si s dětmi povídejte, o čem četly.

Děkuji za spolupráci a těším se na e-maily od dětí!