UČIVO K PROBRÁNÍ VE DNECH 15.6. - 25.6. 2020

15.06.2020 21:33

Vážení rodiče, prosím, do konce školního roku si rozložte následující učivo.

ČESKÝ JAZYK - dokončete písanku č.5, každý den čtěte 20 minut. Pište diktáty slov, vět. Opakujte . ! ?

MATEMATIKA -  sčítání a odčítání do 20 bez i s přechodem přes 10, porovnávání, rozklady. Jednoduché slovní úlohy, dominové karty. Doplňte pracovní sešit 4/A 

NS - roční období, léto, hodiny. 

Děkuji za spolupráci.