Učivo a úkoly z českého jazyka dějepisu

04.10.2020 19:50

Český jazyk

Test č. 1 tento týden dokončen

Obecné výklady o jazyce str.8 - 11 a test č. 2, všechna cvičení k tomuto tématu. Znalosti budou prověřeny písemkou. 

Zvuková stránka slov a věty str.13 - 16

Domácí úkol do dom. sešitu: 5/25 a 6/25

Slohová práce do školního sešitu 2/104 

Rozbor věty jednoduché: hotovo prvních 10vět

Všestranný jazykový rozbor: hotové rozbory č. 28, 29, 30, 31

Dějepis

Učivo do str.21