Učivo 6.1.

06.01.2021 10:03

Matematika - P.S. - 24/1,2,3,4,5,6, 25/11

Přírodověda - učebnice str.28 - Neživá příroda - zopakovali jsme, co vše patří do neživé přírody; Roční období, střídání dne a noci 

Domácí úkol - minimálně 10 vět o Vánocích + obrázek ( do sešitu ČJ školní) - odeslat, prosím, nejdéle v pátek 8.1.

Hezký den. R. Vrbatová