Učivo 25. a 26.11.

26.11.2020 08:51

Český jazyk - P.S. - 24/4 - opakujeme vyjmenovaná slova po L

Matematika - Minutovky - 3/6, P.S: - 20/2,3

Přírodověda - opakování - živá X neživá příroda, rozdělění rostlin, stromy listnaté, jehličnaté

S pozdravem R. Vrbatová