Učivo 21.10.

21.10.2020 10:02

Milí čtvrťáčci a rodiče, vkládám dnešní učivo:

Český jazyk - opakování významu slov - slova jednoznačná x mnohoznačná, protikladná x souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná - P.S. - str. 9/2, Dú - 9/2d), 9/3

Opakujte vyjmenovaná slova

Matematika - čísla do 10 000 - P.S. - str.11, 12/2

Opakujte násobilku

Nezapomínejte číst vlastní knihu

S přáním krásného dne Radka Vrbatová