Třídní schůzka 30.11.2017 od 15:30 v uč.10!

22.11.2017 11:29

Třídní schůzka dne 30.11.2017 bude začínat v dřívějším čase a v jiné místnosti oproti schůzkám předchozím. Věnujte proto prosím pozornost správnému času začátku, který je již v 15:30. Rodiče dětí z obou 9. ročníků se tentokrát sejdou v učebně č. 10, tj. v učebně přírodopisu přímo proti mému kabinetu. První část schůzky povede výchovná poradkyně - paní učitelka Průšová. Bude informovat o přihláškách, přijímacím řízení atd. a představí se zde rovněž někteří zástupci středních škol z okolí. Po ukončení této části se budete moci přesunout do učebny č.15, tj. kmenové třídy 9.A, kde si sdělíme některé informace k průběhu školního roku, a to včetně hodnocení výsledků dětí za první čtvrtletí.  Na schůzce bude možné uhradit příspěvek SRPZŠ (300,-/ žák). ZDVOŘILE VÁS TÍMTO ŽÁDÁM O ÚČAST NA TÉTO TŘÍDNÍ SCHŮZCE.

Děkuji. Alena Vondráková