Spuštění el. pokladny

01.09.2019 18:02
Školní pokladna je spuštěna. Vložte prosím na el. konto svého dítěte počáteční částku 1000,- Kč, ze které se vám budou postupně  strhávat poplatky za pracovní sešity, exkurze atd.. Částku lze vložit i jinou, dle vašich aktuálních možností, nicméně při výši konta 500,- Kč vás aplikace bude opakovaně vybízet e-maily či sms k navýšení částky na kontě.
 
Peníze na konto vložíte bankovním převodem:
 

Číslo účtu (ČÚ): 20001-326617369/0800
Variabilní symbol (VS) je: telefonní číslo rodiče, které uvedli při registraci
Specifický symbol je IČ školy (SS): 47082917

Prosíme Vás o správné vyplnění ČÚ, VS a SS pro přesné přiřazení platby.

Po převodu se peníze objeví na zůstatku rodiče. Pokud má rodič ve škole jedno dítě, převedou se peníze rovnou na dítě.

Pokud má dětí více, rozdělí částku mezi děti. Rodič se přihlásí do Školního programu, otevře si záložku POKLADNA a v ní PLATBA (návod má rodič k dispozici pod záložkou ŠP – NÁVODY).Více zde: https://www.zssidliste.cz/news/spusteni-el-pokladny/