Shrnující informace

02.06.2020 16:00

Vážení rodiče a žáci, po dnešní poradě Vám mohu poskytnout více informací k chodu školy a závěru školního roku.

1) Docházka žáků od 8.6.:

- žáci 9. třídy, kteří projevili zájem o docházku, nastoupí 11.6. (ČT) - sejdeme se v 8:45 u altánu před budovou ZŠ, nutnost mít nasazené roušky a rozestupy 2 m (další výuka proběhne opět za týden, tzn. 18.6.)

- výuka bude probíhat 9:00 - 12:45 (ČJ, M, Aj, třídnická hodina - na jednotlivé předměty s sebou mějte sešit a učebnici + psací pomůcky a dále přineste hotové práce, které jste neodevzdali)

- každý čtvrtek přineste čestné prohlášení o zdravotním stavu (kdo nemá možnost tisku, je prohlášení k dispozici ve schránce na budově školy)

2) Pedagogická rada:

termín: 17.6. - hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

3) Vrácení učebnic (vygumované, slepené) + klíčů od šatny a skříněk ve třídě - termín bude upřesněn

4) Vysvědčení:

termín: 26.6. (PÁ) - čas bude upřesněn (na email mi prosím napište, kdo si pro vysvědčení přijde osobně a kdo ho bude chtít nechat u paní sekretářky)

29.6. + 30.6. - ředitelské volno

V případě dotazů se na mě obraťte.

Žákům, kteří budou dělat přijímací zkoušky moc a moc držím palce a budu se těšit na setkání se Všemi v den vysvědčení :-) Mějte se hezky. K.M.