Sběr papíru

06.10.2020 09:06

Ve dnech 12.-16.10. 2020 proběhne na naší škole sběr papíru. Děti mohou papír odevzdávat během celého týdne do připraveného kontejneru v areálu školy v době do 7.30 do 15.30 hod.. Třídní učitelce pak odevzdají rodiči podepsaný lísteček se svým jménem a uvedeným množstvím odevzdaného papíru. Rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc.