Příspěvek SRPZŠ 300,-

22.11.2019 11:08

Příspěvek SRPZŠ bude uhrazen převodem z elektronické školní pokladny. Příspěvek činí 300,- Kč za každého žáka. Ujistěte se prosím, že na vaší pokladně máte dostatečné množství financí. Děkuji.