Práce na další dny karantény

15.12.2020 18:35

Pracujte svým tempem M učebnice s. 23 a 24, k tomu podle stránek procvičovat v pracovním sešitě. V českém jazyce ústně opakovat s. 54 až 57, na papír napsat s. 55/7 a s. 56/9, naučit dělení hlásek zpaměti podle stany 57.V čítance číst s. 60 až 67.