Práce na 20. 3.

19.03.2020 19:54

Milí žáci, trochu zvolníme tempo, abyste měli čas na procvičování učiva na počítači - vyzkoušejte např. "skolakov.eu" nebo "proskoly.cz" - hesla jste dostali všichni na lístečku. Trénujte násobilku nebo vyjmenovaná slova, slovní druhy,.....  Můžete také sledovat dopolední vysílání v televizi na ČT 2 - UčíTelka. Po 10 hod. ráno je vysílání věnované třeťákům.

Kdo nemá hotové úkoly z předchozích dnů, může si je v klidu dokončit.

V písance si dokončete str. 6 dole - věty pište v množném čísle. Např. Chlapci si kupují nové sešity. Po ulici jedou rychlá auta.......

Nezapomínejte si číst.

Přeji vám všem pokud možno klidný víkend. Opatrujte se.