Práce na 18.3.

18.03.2020 06:57

Český jazyk - Učíme se vyjm. slova po Z - učebnice str. 93 - projděte pečlivě celou stránku ústně. Na str. 94                  si zkuste zapamatovat rozdíly u slov BRZY - BRZIČKO a NAZÝVAT SE - ZÍVAT, podívejte se na cv. 4.                  Ústně doplňte cv. 3 a do sešitu školního zkuste cv. 5. V pracovním sešitě str. 29 cv. 1, 2.

Matematika - v učebnici str. 84 cv. 15 napište do škol. sešitu. Pokračujte str.81 - něco ústně, něco do škol. sešitu.

Písanka - na str.6 nahoře jsou 3 obrázky - utvořte k nim věty, ale nemusí být jen rozkazovací, zkuste i jiné                    druhy vět / tázací, přací, oznamovací / - za každou větu napište písmenkem o jaký druh věty se jedná. / T,P,R,O /

Náš svět - Přečtěte si v učebnici str.34 a 35.