POSLEDNÍ ÚKOLY

14.06.2020 22:28

Moji milí třeťáci, vážení rodiče, posílám Vám všem moc pozdravů.

S úkoly se hlásím naposledy v tomto školním roce - HURÁÁÁÁ...., ale nejprve několik potřebných informací :

1. Je třeba vyzvednout pomůcky dětí - kufříky na vv , sáčky od lavic, obsah šatních skříněk.... - prosím, alespoň 1 den předem se mi ozvěte, který den si pro pomůcky přijdete - já vše připravím ( vezměte si velkou tašku nebo krabici). Předání pomůcek je možné každý den ráno mezi 8:00 a 8:15 (PŘESNĚ - není možné mísit se s jinými skupinami) nebo ve 12:00 také každý den (kromě středy 17.6.)

2. Je třeba vyzvednout vše, co mají děti ve družině (po domluvě s pí. vychovatelkou Filipovou)

3. Je třeba vrátit klíčky od šatních skříněk - přineste, prosím, s sebou, až si půjdete pro pomůcky dětí 

4. Nelikvidujte, prosím, ŽÁDNÉ pracovní sešity z tohoto školního roku - použijeme v září na zopakování a probrání přesunutého učiva. Pokud budete chtít, můžete tyto pracovní sešity přinést, až si půjdete pro věci dětí a já je uložím ve třídě. UČEBNICE se budou odevzdávat až v ZÁŘÍ.

A nyní už k úkolům na tento týden :

Český jazyk - učebnice str.108,109 - písemně 108/2 (za věty piš zkratky VJ - věta jednoduchá nebo S - souvětí), 109/2 - napiš všechna souvětí, P.S. str. 39,40. 

Písanka - str.25

Matematika - učebnice - str. 150 - písemné násobení - vysvětlete, prosím, dětem postup, písemně 150/2 a 151/8 (ze cv. a) i b) první 3 příklady), 152/14, Minutovky str. 18, P.S. - dokončete 1.díl

Náš svět - učebnice str.67,68, P.S. str.61

Přeji příjemný týden :-). Radka Vrbatová