Planetárium

01.10.2019 17:59

Ve čtvrtek 3.10. 2019 jedeme do Planetária v Praze na pořad Polaris II. Lucia.  Sraz 7:30 u zastávky LTD, odjezd 7:45. Návrat cca 13:30 na stejné místo. MOJ, MOZ, MOS, MOV