Plán práce na září 2017

16.09.2017 19:00

 

01.09.      do 13.00         TK seznamy, podpisy vyuč., poučení o bezpeč. k ŘŠ

04.09.          08.00         Shromáždění prvňáčků a rodičů 

                                       v tělocvičně

                                       1. třídy – 1 vyučovací hodina

                do 09.40         Ostatní třídy 2 vyučovací hodiny

                                       -seznámit žáky se škol. řádem                               TU

                do 08.30         Nahlásit zájemce o oběd k ZŘ                              TU

                     10.00         Nahlásit změny stavu žactva, popř. změnu tel.

                                       čísla, adresy, zdrav. pojišťovny

                    14.00          Gymnázium Benešov – Schůzka AŠSK               ŠO

05.09.      do 09.40         1. tř. – 2 vyučovací hodiny

                do 11.40         I. stupeň – dle rozvrhu

                do 12.35         II. stupeň – dle rozvrhu 5(6) vyuč. hod.

Do 08.09.                       Prostudovat klasifikační řád, škol. řád                 všichni

11.09.                             Fotografování 1. tříd do MF dnes

12.09.                             5.A, B – zeměpisná exkurze Trhový Štěpánov     VD, BA

14.09.                             3.A, B – exkurze – zámek Zruč nad Sázavou,

                                       Včelí svět Hulice                                                    HA, DN, ŠV

15.09.                              Plavání 2. A, B                                                      KR, JN, MA

Do 15.09.                       Seznámit žáky s vybranými pasážemi klas.

                                       řádu a škol. řádu.                                                  TU

                                       Nezapomenout na dodatečné poučení

                                       chybějících žáků.

                                       TVa KL-vyplněné - k ŘŠ

                                                                             1.a 6. roč. 27.09.

19. 09.                            Přespolní běh 6. – 9. tříd – Běháme s BK Tour

                                       Vlašim – zámecký park, okresní finále                 ŠO

20. 09.                           Atletická všestrannost 1. – 5. tříd

                                      Vlašim – Atletický areál Na Lukách                      ŠO

21. 09.          13.00         Běh Terryho Foxe

                                       Vlašim – zámecký park                                         ŠO,TU

21.09.                             Třídní schůzky (seznámení se škol. řádem…)

                     15.30         IVP                                                                       PR

                     16.00         I. stupeň                                                                TU

                     16.15         II. stupeń

21.09.                             1. D, 2. C exkurze – Praha Planetárium

                                       3. C, 4. C, 5. C exkurze – Praha Petřín                 Montessori

21.09.                             Agresivita a nesnášenlivost, vzděl. program

                                       Prevence kriminality města Vlašim                      MA

22.09.           08.00         Třídní knihy pro nepovinné předměty – k ŘŠ

25.09.                             2.C, 3.C, 4.B,C, 5C, 6.B, 7.A, 8.A -

                                       program Dny pro záchranu života

26.09.                             2.A,B, 3.A, 4.A, 6.A, 7.B, 8.B -

                                       program Dny pro záchranu života                                   

26.09.    08.30-10.30      9.A, B – OA Vlašim, Pohádky, báje a pověsti

                                       evropských zemí

26.09.    15.30-16.30      Cambridge English – rozřazovací testy pro zájemce

                                        uč. č. 10

27.09.                              3.B, 5.A,B, 9.A,B – program Dny pro záchranu

                                        života

27.09.                             vyučující 1. a 6. roč. TV a KL-vyplněné- k ZŘ

 

Do 27.09.                       Schůzky předmětových komisí a metodického

                                       sdružení + zápisy, plán práce pro školní rok 2017-18 k ZŘ