Online výuka - videochat

25.03.2020 20:47

Milí rodiče, s velkou pomocí tatínka Báry Burešové jsem zprovoznila videochat. Aby se děti mohly připojit ke společné konverzaci, musí do Google vyhledávače zadat tuto adresu:  https://meet.vpsfree.cz/5.BBorci 

Pokud nám videochat vyjde, používala bych jej tak dvakrát týdně buď pro výklad nové látky, nebo pro zadání a vysvětlení úkolů.

Pro zkušební vysílání bych zvolila pátek 27. 3. v 9.00 hodin. Děti se přihlásí přes daný odkaz. První zkušební vysílání bych věnovala seznámení s funkcemi videochatu, tedy jakémusi „osahání“ daných funkcí. A také si děti ke kontrole připraví Barevku a PS ČJ 1,2 a PS MA 2 ke kontrole a ke společné opravě. Cvičení, která jsou označena v tabulce pod tímto sdělením, si děti během čtvrtku 26.3. dodělají. Zkontrolujeme společně (pokud nám to videochat dovolí). A dále dětem zadám a dovysvětlím další úkoly. Pokud to v pátek nestihneme, budou zadané úkoly vypsány zde nebo na sdíleném komentáři v Classroomu.

Práce na čtvrtek:

Práce v Barevce:

str.18

str.19

str.20/cvičení 2,3

 

PS 1:

str.24/1 + (a – h)

str. 24/2

a,b opsat do školního sešitu z ČJ

Informace k fungování Classroomu: problémy s Classroomem jsem vysvětlila našemu ITC zaměstnanci, tak snad se na ně podívá. Je možné, že zatím budu využívat jiného systému, jak poskytovat dětem zpětnou vazbu na jejich práci.