Odevzdávání učebnic

14.06.2020 13:46

Informace pro ty, co nechodí v současné době do školy - učebnice, klíče od skříněk ve třídě budu vybírat v úterý 16.6., aby bylo dost času pro případné doplnění chybějících učebnic atd... Sejdeme se v půl 9., vyzvednu si vás před školou. Pokud budete mít všechny učebnice v pořádku, mohly by nám na vše stačit cca 2 hodiny. Nezapomeňte, prosím, před vstupem do školy budete odevzdávat čestné prohllášení, stejně jako tomu bylo, když jste chodili na přípravu na přijímací zkoušky. A ještě 1 důležitá věc - ti z vás, kteří mi ještě nedali vědět, zda si pro vysvědčení přijdou osobně 26.6., tuto informaci potřebuji CO NEJDŘÍVE kvůli již avizovanému tvoření skupin po maximálně 15 žácích.