Nový školní rok

05.09.2016 00:00

Letošní školní rok bude pro naši třídu jiný než ty předešlé. Žáci postoupili do 9. ročníku a to znaméná,že je to pro ně poslední školní rok na ZŠ Vlašim Sídliště. Čeká je mnoho práce, aby měli dobré vysvědčení a aby uspěli při přijímacích zkouškách na střední školy. Čeká je také důležité rozhodování při volbě vhodné školy, na kterou si budou podávat přihlášku. Při tomto rozhodování jim budou nápomocni nejen rodiče,třídní učitelka, známí a kamarádi, ale hlavně výchovná poradkyně paní učitelka V. Průšová. Budou se moci seznámit se školami při dnech otevřených dveří,  při besedách se zástupci jednotlivých škol a na burze středních škol. Přeji svým žákům, aby si dobře zvolili a hlavně aby se na vybranou školu dostali.