NOVÁ INFORMACE

12.05.2020 20:27

Žáci,kteří budou chodit od 25.5. do školy,musí mít každé pondělí při nástupu do školy platné "Čestné prohlášení" podepsané rodičem,zákonným zástupcem.Bez něj nebudou vpuštěni do školy. Kdo z rodičů nemá možnost si jej vytisknout,vyzvedněte si ho ve škole v úředních hodinách -každé pondělí a středa od 8 -11 hodin. J.Daňková