Německý jazyk Míková - do 7.5.

26.04.2020 18:14

Nejprve musím pochválit  ty, kteří dodali práci v termínu, bohužel to nebyli zdaleka všichni. Budou 2 kratší týdny, tak bude práce zase na 2 týdny. Bude něco málo opakování- v učebnici na str. 15 dole si zopakujete vyjadřování českého svůj. Na str. 16 nahoře si opište prosím tabulku - Další nepravidelná slovesa - opište si préteritum  všech 6 sloves, která jsou v seznamu (bringen, denken,...)  Opakování slovesných vazeb - 1. část -  Do sešitu přeložte a pošlete ke kontrole do 7.5. do 15,00 hodin následující věty :

Slovesné vazby.docx (15677)