němčina do 28.4.

22.04.2020 11:05

Ahoj, doufám, že jste měli dostatek času na vypracování.  Zasílám další úkoly. Bude jich více, neboť vám nefungovala tato stránka a musím vás sjednotit s druhou třídou.  Budeme pokračovat v tématu můj den. Přečtete si s. 30 v učebnici. Máte tam otázky na toto téma + možné odpovědi, v PS máte pak na s. 29 podobné cv. 7. Prosím popište svůj den(chci 10-15 vět) a pošlete mi to na můj email dana.slaninova@zssidliste.cz. 

Doplňte si pak i celou stranu 29 v PS. Patří to ke slovesu müssen, které jste si psali minulou hodinu.

Další látka je sloveso helfen - časování si opište ze s. 31 do školního sešitu. Sloveso se pojí se 3. pádem - pomáhat komu.Členy pro třetí pád - dem, der, dem - viz tabulka s. 31 Podle této tabulky si napište 31/8 do ŠS. 31/9 B -  mi pošlete na email. 

Děkuji za práci a přeji hezký týden