Návštěva knihovny

23.03.2016 11:00

         

         Ve středu 23. 3. navštívila třída 8. C Městskou knihovnu Vlašim v rámci projektu Březen - měsíc knihy. Žáků se ujala vedoucí dětského oddělení knihovny paní Jandová. Seznámila žáky s chodem knihovny, vysvětlila jim, jak jsou knihy řazeny a podle čeho si mohou publikace vyhledávat. Ukázala jim nejmenší a nejvetší knihu vlašimské knihovny. Vysvětlila jim fungování meziknihovní služby, které budou určitě využívat jako budoucí studenti středních a vysokých škol. Žáci se dozvěděli spoustu dalších zajímavostí, např. kolik má vlašimská knihovna celkem knih, které knihy jsou nyní nejčtenější nebo jakou školu by museli vystudovat, pokud by se chtěli stát knihovnicemi či knihovníky.

         Přestože více jak polovina žáků naší třídy pravidelně knihovnu navštěvuje, byla pro ně beseda s paní Jandovou přínosná.