Náš spolužák Šimon Habermann

03.05.2018 20:17

Máme v naší třídě velmi úspěšného spolužáka Šimona Habernanna, který reprezentoval naši školu v okresním, dokonce i krajském kole recitační soutěže. Velmi krásně recitoval předem připravenou báseň. Šimone, všichni ti moc gratulujeme!