Konec kalendářního roku

16.12.2019 16:10

Organizace posledního týdne v roce a začátek nového kalendářního roku

Úterý 17.12.

8.00 – 10.15 – Čj + NS (foto na tabuli a dopisování informací do Zeměpisu)

10.40 – 11.30 – koncert na zámku (30 Kč)

Odpolední vyučování normálně dle rozvrhu

 

ST 18.12.

1.hodina – zpěv a poslech koled

2. – 4. hodina – v počítačové učebně příprava učebních textů k Evropě

s sebou atlasy z domova, knihy, flash + učebnice Evropa

 

ČT 19.12.

Dodělání oprav + Lovci mamutů (čtenářák s sebou do školy) + tradice a zvyky

Děti si s sebou domů berou pracovní sešity, ručníky, cvičební úbory, úklid lavic a třídy

Odpadá odpolední vyučování

 

Pá 20.12.

Děti přinesou cukrovíčko, hry, karty, knihy

Rozdávání dárků, zvyky tradice

Besídka

 

Domácí úkol na vánoční prázdniny (21.12 – 5.1.)

  • Doučit nazpaměť vyjmenovaná slova, násobky, větu k římským číslům, pády
  • Dočíst knihu a dopsat do čtenářáku
  • Příprava na písemné opakování z NS ČR (dobrovolné) – děti dostanou papír s názvy nížin, řek, oblastí měst + najdou na mapě a dopíší, co daném místě vědí

 

Nástup do školy 6.12.

Leden – uzavírání známek po 16.1., takže do tohoto termínu budeme psát písemná opakování.