Karanténa

23.09.2020 13:05

Vážení rodiče,
ve třídě IV.C ZŠ Sídliště Vlašim došlo k výskytu onemocnění COVID-19. KHS Benešov proto nařídila karanténu všech žáků ze třídy, která bude trvat minimálně do 26.09.2020. (V karanténě nejsou rodinní příslušníci, pouze žáci.)

Je třeba zajistit pro své děti testování na onemocnění COVID-19. Nemusíte žádat lékaře dítěte o vystavení elektronické žádanky na vyšetření, děti dala do registru KHS Benešov. Rovnou objednejte své dítě na test na některé z testovacích míst. Nejbližší testovací místo je v areálu nemocnice Benešov, tel. č. 601 563 598.
Objednávejte dítě pouze na jedno testování - až na poslední den karantény, tj. 26.9.2020, případně na pozdější datum (NE dříve).

Návrat dítěte do školy je vázán na negativní výsledek testu. Vzhledem k tomu, že testování na Covid-19 nebude provedeno pro celou třídu 4.C v jeden den, nebude ani celá třída nastupovat zpět do školy najednou. Děti se budou vracet jednotlivě podle toho, kdy budou otestované a budou znát výsledek testu.

Žáci IV.C budou po dobu karantény vzděláváni distančně. Podle novely školského zákona je distanční výuka pro žáky povinná. Podle "Manuálu" MŠMT: "Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky."

Pracovní sešity, které žáci nechali ve škole, si rodiče mohou vyzvednout - zazvonit u hlavního vchodu do školy, paní sekretářka vydá. (PO, ÚT, ČT - do 15.30 hod; ST- do 13.30 hod; PÁ - do 14.30 hod)

Rodiče, kteří budou čerpat OČR, si musí ve škole vyzvednout potvrzení pro zaměstnavatele - zazvonit u hlavního vchodu do školy, paní sekretářka vydá.

Obědy ve školní jídelně byly žákům odhlášeny do 25.9.2020. Další dny si musí odhlásit každý sám.

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim