INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NASTUPUJÍ DO ŠKOLY

24.05.2020 19:21

Zítra, 25. května, se sejdu se 7 žáky z naší třídy před školou - po 8 hod. ráno / přesně mezi 8 a 8,15 hod. /

S sebou musí mít všichni  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podepsané od rodičů !!! Nezapomeňte !!!

Dále vezměte do tašky : klíčky od šatní skříňky, penál, učebnice ČJ a MAT + pracovní sešity + malé sešity, písanku, úkolníček. Svačinu, pití.

Vyučování bude končit v 11,45 hod., půjdeme na oběd do jídelny a po obědě budou všichni odcházet domů.

Nezapomeňte na 2 ROUŠKY a 2 sáčky na roušky.

Těším se na setkání. R.Dobíhalová