Informace pro rodiče

18.06.2020 09:16

Dne 23.6. - výuka pro žáky,kteří chodili do školy 9.6. a 16.6. - 8:45 před školou,rouška,čestné prohlášení,klíče od šatny.

Nutné vyzvednutí věcí ze skříněk ve třídě a v šatně - TV,VV.

Dne 26.6. - 8:00 - 9:00 - předávání vysvědčení,nutné roušky, žáci se shromáždí u stolu na stolní tenis v 7:55 a já si žáky vyzvednu.

Kdo si nebude moci vyzvednout vysvědčení 26.6. - lze tak učinit v prvních dvou týdnech v červenci u sekretářky p.Jany Svatoňové - ALE jen v úředních hodinách tzn. 8:00 - 12:00 - pondělí a středa.