Informace o organizaci školy v následujících dnech

02.06.2020 15:36

Vážení rodiče,dovolte mi Vás informovat o následujících dnech ve škole.

Z porady ze dne 2.6.2020 vyplyvají tyto pokyny pro žáky,kteří nastoupí do školy dne 8.6. :

1.děti budou chodit do školy jen v úterý 9.6. a 16.6.2020 od 8:45 hodin žáci budou stát na levé straně od hlavního vchodu,budou mít roušky a rozestupy 2 m.počkají na třídní učitelku,která je odvede do šatny a do třídy,ve třídě žáci nemusí mít roušky,roušky si nasadí,když půjdou na toaletu,na toalete jsou dezinfekční prostředky na mytí rukou.

2. vyučování bude probíhat od 8:45 - 12:45

3.každé dítě přinese - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - formulář na vyplnění najdete na web stránkách školy nebo ve zvláštní schránce na dveřích školy,každý týden nové prohlášení tzn. 2x

4.rozvrh - 1.hodina - angličtina, 2.hodina - český jazyk, 3.hodina - matematika, 4. hodina - německý jazyk/jazykáři/,nejazykáři - třídnická hodina

26.6.2020 - vydávání vysvědčení,odevzdání klíčků od šatních skříněk,výkresy,věci na TV.Výměna učebnic v září.