Informace k závěru školního roku

18.06.2020 13:49

Rodiče a žáci,

z rozhodnutí pedagogické rady je nutné splnit některé úkoly. Připravit, podepsat a odevzdat učebnice 1.9.2020. Určitě doplnit školní pokladnu (mít tam 1000 Kč). Vyplněné (všechny) pracovní sešity předat ke kontrole třídní učitelce 26.6.2020.

Vysvědčení za šk. rok 2019/2020 přebrat osobně 26.6. v 8:00, zároveň si ze školy odnést TV, VV k doplnění na příští rok. Kdo si pro vysvědčení nepřijde, vyzvedne si ho v první 2 červencové týdny v kanceláři školy - PO a ST  v 8:00 - 12:00.

Zdravím, J.J.