Informace k nástupu do školy.

24.05.2020 11:31

Děti se shromáždí před školou, kde si je 8:15 vyzvednu a přesuneme se do šaten, po přezutí půjdeme do třídy, děti si umyjí a vydezinfikují ruce a sednou si do označených lavic. Před školou a po celou dobu přesunu budou mít na ústech roušku a budou dodržovat rozestupy. Když budou sedět samostatně v lavicích, mohou si roušku sundat. Ve společných prostorách (chodba, WC) si opět roušky nasadí. Před vstupem do školy odevzdají čestné prohlášení, následně pak každé další pondělí. Bez tohoto prohlášení není možný vstup do budovy. Budou mít s sebou minimálně 2 roušky a 2 sáčky. Dopolední blok končí v 11:45, potom se společně opět přesuneme do jídelny. Po obědě dětí půjdou domů nebo je předám na odpolední blok. Mytí rukou a dezinfekce bude probíhat několikrát denně dle potřeby. 1. den nástupu si přinesou pomůcky na Čj a Ma, ŽK a penál. Ti, kteří mi neposílali vyhotovené úkoly, vše přinesou do školy. Další informace si s dětmi domluvíme ve třídě. Doufejme, že to všechno klapne a zvládneme to spolu. Zítra na shledanou a vezměte si s sebou dobrou náladu.