Halloween na Sídlišti 3. 11.

03.11.2015 20:49

V úterý proběhl ve výuce dětí druhého stupně projekt Halloween. Cílem projektu bylo nejenom seznámení s anglosaským svátkem, ale také poznat blíže historii svátku v naší zemi nazývaného "Dušičky" neboli Svátek zesnulých.

Členové žákovského parlamentu měli nápad, jak zpestřit tento projekt po výtvarné stránce. Každý, kdo měl chuť, mohl přijít do školy namalován, namaskován, zhyzděn, nebo třeba ve stylu "mrtvé nevěsty". Jak to všechno dopadlo, může každý posoudit díky fotkám, které u této příležitosti vznikly.