Distanční výuka

14.10.2020 12:02

Milí šesťáci,

změna je život, a tak tu pro Vás jednu mám:-)

Jak už všichni víte, od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se usnesením Vlády ČR omezuje provoz základních škol na území celé České republiky a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci, kteří se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají distančně povinně (podle § 184 odst. a) školského zákona).

Dle opatření MŠMT č. j. 39185/2020 se dny 26. 10. a 27. 10. stanovují pro žáky jako volné dny, takže předpokládaný návrat do školy je plánovaný na 2. 10. 2020.

Synchronní on-line výuka bude zaměřena na profilové předměty, tzn. matematiku, český jazyk a cizí jazyky. Rozvržení distanční výuky bylo provedeno ve spolupráci vyučujících jednotlivých předmětů. Vytvořený rozvrh na týden od 19. 10. do 23. 10. 2020 najdete v příloze. 

Je třeba sledovat aktuality školy a třídy na webových stránkách a také v Microsoft Teams sledovat termíny sjednaných schůzek a zadávané úkoly (příručku pro žáky najdete v záložce ŠKOLA v sekci ON-LINE VÝUKA). 

V případě technických nebo jiných problémů, pokud žák nemůže splnit zadanou práci, je povinnost dítě omluvit nejpozději do tří dnů třídní učitelce, tak jak je dáno ve školním řádu.

V případě nedostatečného technického zázemí žáci vypracují a odevzdají zadané alternativní formy práce (pracovní sešity, pracovní listy, referáty atd.) vždy po dohodě s vyučujícím, event. s třídní učitelkou.

Na dobu distančního vzdělávání byly žákům odhlášeny obědy ve školní jídelně, ale žáci si je mohou individuálně přihlásit. Nemohou se ale v jídelně stravovat, oběd jim bude vydán do jídlonosičůCena obědů zůstává stejná.

Podle původní informace zůstane do pátku 16. 10. 2020 u školy umístěn kontejner na papír.

V případě dotazů nebo jakýchkoliv komplikací nás kontaktujte.

B. Křížová

 

ROZVRH_HODIN_6A_(2).pdf (249627)