Den dětí

23.05.2018 16:43

Svátek našich nejmenších si užijeme v parku na naučných stezkách. V případě špatného počasí budu mít zajištěn program v budově školy.