Dějepis na 20.4. - 24.4.

20.04.2020 09:53

Další téma je Boj o Apeninský poloostrov str. 118-119. Přečtěte si vše v učebnici, nezapomeňte na pověst o tom, kdo zachránil Kapitol. Napište si poznámky:

510 př.n.l. - Římané vyhnali Etrusky a začali si vládnout sami

                 - zahájili boj o ovládnutí celého Apeninského poloostrova

Bojovali s Galy ( tak říkali Keltům) a s Řeky (žili na jihu Itálie), kterým pomáhal řecký král Pyrrhos

Budovali si dobře vyzbrojené vojsko a silnice na rychlý přesun vojáků.

Při ovládání jiných národů uplatňovali heslo Dividet et impera = Rozděl a panuj

265 př.n.l. - Římané ovládli celý Apeninský poloostrov

Co znamená úsloví Pyrrhovo vítězství? Zjisti na:

https://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi/_zprava/pyrrhovo-vitezstvi--1338381

Pro zájemce o římskou armádu:

https://sites.google.com/a/gypri.cz/calon-dejepis/starovek/staroveky-rim/rimska-armada