Dějepis do 3.5.

26.04.2020 12:03

Moji milí šesťáci, už víte, že Řím byl nejprve královstvím ( vládli tam etruští králové ), pak republikou a nakonec císařstvím. V další kapitole se seznámíte, jak ta republika byla spravovaná. Přečtěte si text na str.120 - 121 (vše i na lištách). Napište si poznámky:

Římské právo

republika = rés publica = věc veřejná

patriciové - urození lidé v Římě, největší moc

plebejové - neurození, nepodíleli se na řízení republiky - bouří se a vymohli si své zástupce = tribuni lidu, ti mají právo veta = zakazuji, ruším

správa římské republiky: lidový sněm - ten volí úředníky

                                        senát - rada starších (vydávají zákony)

                                        2 konzulové - nejvyšší úředníci

                                        tribuni lidu - hájí zájmy plebejů

                                        diktátor - byl volen pouze na 6 měsíců a pouze v době ohrožení republiky, kdy bylo nutné se rychle rozhodovat

římskými občany nebyli: cizinci, otroci, propuštěnci (člověk propuštěný z otroctví)

Podívejte se na:

https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc