Dějepis do 10.5.

03.05.2020 11:45

Téma: Punské války, učebnice str. 122-123,přečtěte si a prostudujte všechny mapky. Napište si poznámky:

Punské války

Punské války = války mezi Římem a Kartágem o moc ve Středomoří, byly tři

1. Řím získává Sicílii, Korsiku a Sardinii

2. v čele Kartága vojevůdce a politik Hannibal, dostal se přes Hispáni(Španělsko) a Alpy do Itálie, i za pomocí slonů vítězí, blíží se k Římu ( Hannibal ante portás! - Hannibal před branami!), vítězí v bitvě u Kann, je poražen u Zamy

3. úplné zničení Kartága Římany, srovnáno se zemí, obyvatelé do otroctví

Římané se stali pány Středomoří

provincie = dobytá území mimo Apeninský poloostrov, majetkem Říma, zdrojem surovin, pracovních sil,zemědělské půdy a dalšího bohatství, první provincií byla Sicílie

Podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=NarVjXNazKY a na

https://www.youtube.com/watch?v=xCFcSKdhPUk je to 6 krátkých dílů, tak si je postupně prohlédněte.