Dějepis 8.6.-12.6.(14.6.)

07.06.2020 22:09

Téma: Reformace a protireformace. Ze slovníčku v učebnici vypiš pojmy - reformace, protestant, evangelík, protireformace. Pak postupně vypiš jména těchto osobností a připiš, jak chtěli církev změnit - Martin Luther, Jan Kalvín, Jindřich 8., jezuité.