Dějepis 20.4.-24.(26.)4.

20.04.2020 10:05

Budete pracovat s učebnicí str.94-95. Co je tučně napsáno, opište do sešitů a doplňte podle údajů v učebnici. Vláda Jagellonců   (1471-1526)                                                                                                                             Po smrti J. z Poděbrad byl českým králem zvolen Vladislav Jagellonský - byl původem z........................... po smrti M. Korvína se stal i králem................................, vzniklo soustátí...................            v čes. státě se král dělí o moc se stavy: to jsou 1)...................................................2)...................................... 3)......................................................., království se říká stavovská.........................................                            Ludvík Jagellonský                                                                                                                                               doplň - vedl boje s..............................., bitva (kde, kdy, výsledek).................................................................      památky z doby jagellonské: použij i informace na liště, nejen v hlavním textu ...................................................