Dějepis 18.5.-22.5.(24.5.)

17.05.2020 23:31

Další událost z dějin starověkého Říma, s kterou se seznámíte, je Spartakovo povstání. Přečtěte pozorně všechen text na str.126. Pak do sešitů napište Spartakovo povstání a odpovědi na otázky: 1) Jaké práce vykonávali otroci ? 2) Co dělali gladiátoři? 3) Podle obrázků zjistěte a zapište, čím byli gladiátoři vyzbrojeni? 4) Kdo byl Spartakus? V mapě najděte a zapište: Kdy povstání začalo? Kde vyhráli otroci 1. bitvu? Kdy bylo povstání potlačeno? Jak byli otroci potrestáni? Ať se vám daří.