Další učivo

18.03.2020 09:13

Milí rodiče, 

prosim, od čtvrtka pokračujte:

český jazyk - v písance č.2, v každém týdnu by se měly probrat 2-3 písmenka. Do červeného sešitu pište opisy, přepisy a diktáty slov i celých vět, dbejte, prosím, na úpravu. Čtení pokračujte v učebnici Učíme se číst, až do konce každý aspoň jednu stránku. Sežeňte knihu Honzíkova cesta, bude to naše školní četba, tak můžou trénovat.

matematika - v pracovním sešitě můžete pokračovat dále. Věřím, že jeden metr, jeden litr, jeden kilogram nebude pro vás obtížné vysvětlit. Počítejte +- 20, také slovní úlohy (nechte děti, ať si je samy přečtou, třeba 3x, aby pochopily zadáni, potom ať zapíší příklad a krátkou odpověď). Do červeného sešitu je nechte klidně opsat 2 sloupečky příkladů a vypočítat. Dbejte i na úpravu,ta je také důležitá.     

Náš svět - trénujte s dětmi,aby znaly vyjmenovat měsíce,dny v týdnu,roční období,také se budeme učit hodiny ,tak i to.Děkuji moooc za spolupráci.